Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

grungedelirium
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
grungedelirium
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
grungedelirium
3304 e584
grungedelirium
Zawsze, gdy czujesz, że robisz coś wbrew sobie – odpuść.
— dokładnie, nic wbrew sobie
Reposted frombretti bretti viaeternia eternia

July 09 2015

grungedelirium
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
grungedelirium
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaayati ayati

July 08 2015

grungedelirium
Reposted frombluuu bluuu vianivea nivea
grungedelirium
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viatake-care take-care
grungedelirium
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
grungedelirium
grungedelirium
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaelderflower elderflower

July 07 2015

grungedelirium
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
grungedelirium
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarational rational
grungedelirium
2494 2550 500
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianivea nivea
grungedelirium
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
grungedelirium
9808 365e
grungedelirium
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapotrzask potrzask
grungedelirium
8700 3760 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl