Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

grungedelirium
5883 e507 500
Reposted fromszelestyna szelestyna viapotrzask potrzask
7967 86c7
Reposted fromtwice twice vialoveit loveit

July 04 2015

grungedelirium
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianivea nivea
grungedelirium
3701 4a68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarational rational
grungedelirium
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Reposted fromlabellavita labellavita vianadzienie nadzienie
grungedelirium
5270 b466
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
grungedelirium
grungedelirium
grungedelirium
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
grungedelirium
7165 71ad
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
grungedelirium
grungedelirium
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viarational rational
grungedelirium
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarational rational
grungedelirium
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarational rational
grungedelirium
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viabeeth beeth
grungedelirium
8706 0117
grungedelirium
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
grungedelirium
9081 867e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl