Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

grungedelirium
To, że jest ze mną źle, nie znaczy, że to pokazuję
— grungedelirium
Reposted bykiss-of-lovecrazymonsteregzystencja
grungedelirium
1605 a540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka
grungedelirium
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
grungedelirium
0981 af6e 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaeternia eternia
grungedelirium
grungedelirium
grungedelirium
7505 fcca 500
Reposted fromrof rof viainspirations inspirations
grungedelirium
4294 2b75 500
Reposted frompunisher punisher viainspirations inspirations
grungedelirium
Reposted fromsilence89 silence89 viainspirations inspirations
grungedelirium
6271 c94c 500
Reposted fromWerbena Werbena viainspirations inspirations

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viainspirations inspirations

January 21 2018

grungedelirium
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viainspirations inspirations
grungedelirium
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viainspirations inspirations
grungedelirium
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viainspirations inspirations
grungedelirium
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaosiaka osiaka
grungedelirium
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
grungedelirium
4603 ef42
grungedelirium
7111 5a99 500
grungedelirium
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl