Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

grungedelirium
grungedelirium
1694 4580
Reposted fromursa-major ursa-major viainspirations inspirations
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
grungedelirium
grungedelirium
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaeternia eternia
grungedelirium
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaeternia eternia
grungedelirium
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaeternia eternia
grungedelirium
Przez jakiś czas będzie Ci niewygodnie w tym nowym świecie. Człowiek zawsze czuje się dziwnie, kiedy zostaje wyrzucony poza swoją strefę komfortu.... Clark, masz w sobie głód. Nieustraszoność. Tylko ją w sobie zakopałaś, tak jak większość ludzi. Po prostu żyj dobrze, po prostu żyj.
— Jojo Moyes
grungedelirium
Bo nie chcę,  czekać aż mnie zechcesz,  aż zechcesz mnie, znów mieć.
— Margaret
Reposted fromthesmajl thesmajl viainspirations inspirations
grungedelirium
4443 c88f
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
grungedelirium
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life vialajla lajla
grungedelirium
5913 7514 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
grungedelirium
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vialajla lajla
grungedelirium
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder vialajla lajla
grungedelirium
grungedelirium
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk vialajla lajla
grungedelirium
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialajla lajla
grungedelirium
Reposted fromworst-case worst-case vialajla lajla
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viainspirations inspirations
grungedelirium
5489 57fe 500
Cologne 1944
Reposted fromvolldost volldost viainspirations inspirations
6636 5ceb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...